DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC je vysoko čistý, agregovaný, kvartérna amóniová soľ a katiónový monomér s vysokou hustotou náboja.Jeho vzhľad je bezfarebná a priehľadná kvapalina bez dráždivého zápachu.DADMAC sa dá veľmi ľahko rozpustiť vo vode.Jeho molekulový vzorec je C8H16NC1 a jeho molekulová hmotnosť je 161,5.V molekulárnej štruktúre je alkenylová dvojitá väzba a môže tvoriť lineárny homopolymér a všetky druhy kopolymérov rôznymi polymerizačnými reakciami.